Naše projekty

 

PROJEKT: MEDVÍDEK NIVEA

www.nivea.cz/medvidek

Již 11 let se setkávají děti ve více než 200 vybraných mateřských školách v Integračním vzdělávacím programu Medvídek NIVEA se sympatickým malým kamarádem. Přichází, aby je přirozeně a s humorem učil hrát si, řešit zábavné úkoly, udělat si něco pěkného a umět se mezi sebou domlouvat. 
Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu. Je určen především dětem předškolního věku, dětem s odloženou školní docházkou a specifickými vzdělávacími potřebami (např. odlišnosti v sociokulturním zázemí, potíže s jazykem, lehké vývojové opoždění nebo fyzický hendikep). Pomáhá předškolákům ve zvládnutí adaptačního procesu před vstupem do první třídy a zaměřuje se přitom na rozvoj nejen individuálních schopností dítěte, ale rozvíjí též jeho činnost v kolektivu, rodině a podporuje volnočasové aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT: RECYKLOHRANÍ

www.recyklohrani.cz

Naše školka se zapojila do projektu "recyklohraní". Děti řeší úkoly týkající se odpadkové problematiky, dále sbíráme elektrobaterie a elektrozařízení do připravených nádob.  Za správně vyřešené úkoly získáváme body, za které obdržíme zajímavé odměny. Recyklohraní zprostředkovává dětem osobní zkušenost s možností zpětného odběru surovin  a odpadů. Můžete nám pomoci sbírát body pro děti.

Sbíráme:

1) POUŽITÉ BATERIE (z foťáků, mobilů, hodin,...)
2) DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ (nefunkční fény, kalkulačky, telefony, elektrické hračky,...)
3) CARTRIDGE, TONERY

 

 

PROJEKT: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

www.celeceskoctedetem.cz

Naše školka se zapojila do celorepublikového projektu "Celé Česko čte dětem". Chceme tímto u dětí rozvíjet čtenářskou gramotnost a podpořit rodičovskou veřejnost k pravidelnému čtení dětem. Čtení ve školce bude probíhat 1x týdně.

logo projektu

 

Kontakt

DĚTSKÁ SKUPINA SLUNÍČKO DOBŘÍŠ, z.s. Nová 257
263 01 Dobříš
775 462 489


Laura Šťastná
ředitelka školky
info@skolkadobris.cz
To Top