ESF ČR - OPZ


Vážení rodiče,
s velkou radostí Vám oznamujeme, že na základě získané dotace z EU fondů z Operačního programu Zaměstnanost, snižujeme od 1. června 2016 školkovné na všechny typy docházek !!!
Dotací jsme se rozhodli nejen snížit školkovné, ale i obohatit prostředí, ve kterém Vaše děti tráví podstatnou část dne, zajistit dostatek kvalifikovaného stálého personálu !!!

 

Základní údaje:

  • Adresa: Nová 257, 26301, Dobříš
  • Kapacita: 12 míst
  • Provozní doba: 06:00 – 18:00 hod

 

Soukromá školka Sluníčko získala finanční prostředky na provoz z Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost a od 1.6.2016  snižuje školné na pravidelnou i příležitostnou docházku!

Období realizace: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat našich služeb.

Kontakt

DĚTSKÁ SKUPINA SLUNÍČKO DOBŘÍŠ, z.s. Nová 257
263 01 Dobříš
775 462 489


Laura Šťastná
ředitelka školky
info@skolkadobris.cz
To Top