O NÁS

 

Jsme školka s přátelskou rodinnou atmosférou a s celoročním provozem pro děti ve věku od 2 do 6 let s celkovou kapacitou 12 dětí. Nabízíme různé možnosti docházky Vašich dětiček k nám do školky.
 

Pro děti máme připravené moderně zrekonstruované a podnětně zařízené prostory, které zahrnují hernu / denní místnost s prostorem na stolování a kreativní činnosti, dětskou ložnici, prostorné sociální zařízení splňující všechny hygienické normy a prostornou šatnu.

 

 

Dětská Sluníčko Dobříš z.s., je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014265.

Dětská Sluníčko Dobříš z.s. získala finanční prostředky na provoz z ESF, Operační program zaměstnajnost a od 1. 12. 2019  snižuje školkovné.

Období realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat služby Soukromé školky Sluníčko. 

 

Soukromá školka Sluníčko Dobříš, byla finančně podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002161.

Soukromá školka Sluníčko získala finanční prostředky na provoz z ESF, Operační program zaměstnajnost a od 1. 6. 2016  snižuje školné na pravidelnou i příležitostnou docházku!

Období realizace: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat služby Soukromé školky Sluníčko. 

 

Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte, rozvoj po stránce sociální, psychické a fyzické dle individuálních schopností a možností. Naším cílem je vytvářet dětem takové prostředí, ve kterém se cítí dobře.

Ven s dětmi chodíme pravidelně na hřiště v těsné blízkosti školky.

V rámci denního programu jsou pro naše školkové dětičky připraveny spousty krásných akcí úzce propojených tematicky s naším vzdělávacím programem.
 

Těšíme se na setkání s Vámi !

Soukromá školka Sluníčko Dobříš, byla finančně podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002161.

Soukromá školka Sluníčko získala finanční prostředky na provoz z ESF, Operační program zaměstnajnost a od 1. 6. 2016  snižuje školné na pravidelnou i příležitostnou docházku!

Období realizace: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat služby Soukromé školky Sluníčko. 

 

Kontakt

DĚTSKÁ SKUPINA SLUNÍČKO DOBŘÍŠ, z.s. Nová 257
263 01 Dobříš
775 462 489


Laura Šťastná
ředitelka školky
info@skolkadobris.cz
To Top